Privacyverklaring IKBESTELZELF

IKBESTELZELF doet er alles aan om de privacy van zijn bezoekers en gebruikers te beschermen. Het volgende Privacy- en Cookiebeleid beschrijft de informatie die IKBESTELZELF VOF (hierna “IKBESTELZELF”, “wij” of “ons”) kan verwerken en hoe we die informatie kunnen gebruiken om bezoekers en gebruikers beter te dienen tijdens het gebruik van onze website www.ikbestelzelf.com (de “Website”), onze mobiele klantentoepassing (de “Client App”) en personeelsapplicatie (de “Staff App”). De Client App en Staff App worden gezamenlijk de “App” genoemd. Lees het volgende aandachtig door, zodat u onze privacypraktijken begrijpt. Als u vragen hebt over dit privacy- en cookiebeleid, neem dan contact met ons op.

1. DEFINITIES
“Cliënt” betekent een persoon die de Web-App gebruikt. “Bedrijf” betekent de partij die de IKBESTELZELF-diensten aan haar Klant (en) aanbiedt. “Medewerkers” betekent een persoon die ofwel de registrant en / of eigenaar van het bedrijf is of een persoon die door het bedrijf toegang heeft gekregen tot de bedrijfs-app en de website voor het bedrijf.

2. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
a) Technisch en functioneel beheer van de Website en App.
Wanneer u onze Website bezoekt, verwerken onze websitebeheerders technische gegevens zoals uw IP-adres, bezochte webpagina’s, de internetbrowser die u gebruikt, uw vorige / volgende bezochte websites en de duur van een bezoek / sessie om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website te leveren. Bovendien kan de browser u in sommige gevallen om uw geolocatie vragen zodat wij u een verbeterde ervaring kunnen bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website op een snelle en eenvoudige manier kunt (blijven) vinden. Voor dit doel maken wij ook gebruik van cookies. Zie paragraaf 8 voor ons cookiebeleid. Wanneer u onze app gebruikt, verwerken we technische gegevens zoals informatie over de app-versie, de fabrikant, het model en het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. We gebruiken deze gegevens om ons in staat te stellen de juiste functionaliteiten van de app te leveren, technische problemen op te lossen en u de juiste en meest actuele versie van de app te bieden en om de functie van de app te verbeteren.
b) Zakelijke rekening
Wanneer u zich als een bedrijf registreert, verzamelen wij uw bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, land, taal, wachtwoord, de exacte locatie van uw bedrijf waar IKBESTELZELF gebruikt wordt en uw IP-adressen. We zullen uw bedrijfscontactgegevens gebruiken om u een welkomstmail te sturen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, om in reactie op uw vragen met u te communiceren en om u service gerelateerde aankondigingen te sturen, bijvoorbeeld als onze service tijdelijk wordt onderbroken voor onderhoud . We zullen uw registratie-informatie gebruiken om uw IKBESTELZELF-account aan te maken en te beheren. We kunnen uw account deactiveren als we vermoeden dat u onze app gebruikt om frauduleuze of illegale handelingen te plegen of als u onze gebruiksvoorwaarden schendt. Wanneer u Personeel voor uw bedrijf registreert, verzamelen we een e-mailadres en een wachtwoord voor die persoon. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor authenticatiedoeleinden en het verzenden van een welkomstbericht om de gebruikersnaam en het wachtwoord te verifiëren en te communiceren in antwoord op vragen.
We zullen uw bedrijfscontactgegevens gebruiken om u een welkomstmail te sturen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, om in reactie op uw vragen met u te communiceren en om u servicegerelateerde aankondigingen te sturen, bijvoorbeeld als onze service tijdelijk wordt onderbroken voor onderhoud . We zullen uw registratie-informatie gebruiken om uw IKBESTELZELF-account aan te maken en te beheren. We kunnen uw account deactiveren als we vermoeden dat u onze app gebruikt om frauduleuze of illegale handelingen te plegen of als u onze gebruiksvoorwaarden schendt. Wanneer uw Personeel voor uw bedrijf registreert, verzamelen we een e-mailadres en een wachtwoord voor die persoon. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor authenticatiedoeleinden en het verzenden van een welkomstbericht om de gebruikersnaam en het wachtwoord te verifiëren en te communiceren in antwoord op vragen.
c) Om de IKBESTELZELF-app goed te laten functioneren * Geografische locatie-informatie: Wanneer u de app via uw mobiele apparaat gebruikt, moet u uw locatie opgeven via GPS of door een QR-code te scannen aan een tafel in het bedrijf dat u gebruikt bevinden zich. Deze informatie is nodig om het bedrijf en de tabel of plaats waar u zich bevindt te identificeren voor het personeel om uw bestelling aan de juiste tafel te kunnen voltooien. Deze informatie is anoniem en kan niet als persoon herleid worden tot u. * Bestellingen zijn anoniem: wanneer u een bestelling of aanvraag indient vanuit de Client-app, worden alleen de inhoud van de bestelling en informatie over uw locatie (tabelnummer) binnen het bedrijf verzonden. Er wordt geen persoonlijke informatie verzonden. Het personeel zal echter statistieken kunnen zien over het totale aantal orders dat u hebt gedaan (op een willekeurig bedrijf) dat succesvol was en / of gerapporteerd als misbruik, deze anonieme informatie kan het personeel helpen om de authenticiteit van de bestelling te bepalen. * Pushmeldingen: wanneer u een bestelling of aanvraag heeft ingediend houden wij u op de hoogte van uw bestelstatus. Dit wordt gedaan door middel van push notificatie. Als u geen pushmeldingen wilt ontvangen, kunt u altijd uw toestemming intrekken door uw instellingen te wijzigen via de instellingenpagina van uw mobiele
d) Verwerking van betalingen
Wanneer u zich registreert als een bedrijf, is uw factureringsinformatie verschuldigd aan de betalingsverwerker van uw keuze om betalingen voor de IKBESTEZELF-service te verwerken.
e) Marketing
IKBESTELZELF kan uw contactgegevens gebruiken om u algemene updates te sturen met betrekking tot nieuws over IKBESTELZELF, speciale aanbiedingen en promoties. U kunt te allen tijde opt-out van het ontvangen van deze updates.
f) Genereren van managementinformatie en statistische gegevens
IKBESTELZELF gebruikt uw persoonlijke gegevens in een geanonimiseerde en geaggregeerde vorm om nauwlettend te volgen welke functies van de service het meest worden gebruikt, om gebruikspatronen te analyseren en om te bepalen waar we onze service moeten aanbieden of focussen. We kunnen deze anonieme informatie delen met derden voor industriële analyses en statistieken.
G) Openbare fora beheren
De website en de app kunnen publiek toegankelijke blogs en community-forums aanbieden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, de berichten of inhoud die u wilt plaatsen om te beheren en bieden u deze services. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op via support@ikbestelzelf.nl om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

3. KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR
IKBESTELZELF geeft om de veiligheid van kinderen. Omdat onze service niet is gericht op kinderen jonger dan 18 jaar, verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

4. OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE
We kunnen derden bedrijven en personen in dienst nemen om de IKBESTELZELF-service namens ons te faciliteren of te bieden, om betalingen te verwerken, klantenondersteuning te bieden, om webgerelateerde diensten uit te voeren (bijvoorbeeld, zonder beperking, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse en verbetering van de functies van de website) of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken. IKBESTEZELF zal uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor zover dit wettelijk vereist is, of noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en juridische procedures; of in geval van een noodsituatie met betrekking tot uw gezondheid en veiligheid.

5. UW RECHTEN
Als gebruiker heeft u recht op informatie over uw account, inclusief informatie die u ons hebt verstrekt. U kunt op elk moment verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens en bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar privacy@ikbestelzelf.nl. We zullen binnen vier weken reageren op uw toegangs- en / of correctieverzoek. U kunt ook uw persoonlijke gegevens wijzigen.

6. RETENTIE
Tenzij anders vermeld in dit privacy- en cookiebeleid, bewaren wij uw gegevens totdat u uw IKBESTELZELF-account annuleert of totdat uw IKBESTEZELF-account een jaar inactief is geweest. Als u uw IKBESTELZELF-account wilt annuleren of wilt dat we uw informatie niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen via support@ikbestelzelf.nl. Na het verstrijken van de periode van één jaar zonder activiteit, zullen we u waarschuwen en u twee weken de tijd geven om uw IKBESTELZELF-account opnieuw te activeren of persoonlijke gegevens op te halen die u wilt bewaren. Na verwijdering van uw account zullen wij uw gegevens anonimiseren, tenzij deze gegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of geschillen op te lossen of voor factureringsdoeleinden.

7. GEBRUIK CAMERAFUNCTIONALITEIT
De IKBESTELZELF-app maakt gebruik van een uw camera om QR-code en barcode te scannen. Uw camera is nodig om specifieke functies te kunnen aanbieden, zoals: gebruik maken van de app, koppelen van QR-code aan tafels, authenticatie van het mobiele apparaat. IKBESTELZELF zal uw camera nooit voor andere dan hierboven genoemde doeleinde gebruiken.

8. VEILIGHEID
IKBESTELZELF heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens veilig opgeslagen in onze database en gebruiken we standaard, in de gehele branche gangbare, commercieel redelijke beveiligingspraktijken zoals codering, firewalls en SSL (Secure Socket Layers), evenals fysieke beveiligingen van de locaties waar gegevens worden opgeslagen. Hoe effectief beveiligingstechnologie ook is, geen enkel beveiligingssysteem is ondoordringbaar. We kunnen de veiligheid van onze database niet garanderen, en we kunnen ook niet garanderen dat de informatie die u verstrekt niet wordt onderschept terwijl deze via internet naar ons wordt verzonden. Elke overdracht van informatie door u aan IKBESTELZELF is op eigen risico. We raden u aan uw wachtwoord voor niemand bekend te maken.

9. COOKIEBELEID
De website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat we op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om verschillende functies van de website in te schakelen. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen om cookies in uw browserinstellingen te accepteren of niet te accepteren. De Website gebruikt alleen essentiële cookies. IKBESTELZELF maakt gebruik van cookies die nodig zijn om bepaalde functies van de Website in te schakelen of te verbeteren, zoals het terugroepen van uw recente acties op de Website of het onthouden van uw Website-instellingen. Als u cookies hebt uitgeschakeld in uw browser, worden deze cookies geblokkeerd.

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en door middel van een kennisgeving op de website voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacy praktijken.